- Komerční sdělení -zpravy

O dočasnou ochranu již mohou žádat pouze někteří podnikatelé

Začal platit zákon o dočasné ochraně z dílny resortu spravedlnosti.
Ode dneška mohou žádat soudy o poskytnutí dočasné ochrany už jen někteří podnikatelé. Od začátku roku totiž platí zákon o dočasné ochraně podnikatelů ve finančních potížích z dílny ministerstva spravedlnosti.

Po novém tak o dočasnou ochranu mohou žádat pouze podnikatelé, u kterých existuje předpoklad životaschopnosti jejich podniku a souhlasí s ní i rozhodující věřitelé podnikatele.

Tento právní institut je podle resortu spravedlnosti určený pro podnikatele, kteří se ocitli zpravidla ve velmi vážné finanční situaci, v jejímž důsledku je ohrožena nejen současná, ale zejména budoucí možnost provozování podniku, a jsou ohroženy stávající pracovní místa, know-how podniku či schopnost hradit pohledávky věřitelů.

Ochrana na dva roky

Dočasná ochrana bude poskytována v poměrně rychlém a formálním soudním řízení podle vzoru rejstříkových řízení, a to na dobu tří měsíců od jejího poskytnutí (tedy ode dne následujícího po dni zveřejnění této informace v Obchodním věstníku), s možností prodloužení na další tři měsíce.

K žádosti o prodloužení musí být připojen písemný souhlas dvoutřetinové většiny tzv. nespřízněných věřitelů a o dočasnou ochranu může podnikatel žádat znovu až po čtyřech letech.

„Poskytnutá dočasná ochrana má vytvořit podnikateli pod dočasnou ochranou zejména prostor na sanaci podnikatelské činnosti tím, že se mu poskytuje pasivní a aktivní konkurzní imunita, relativní exekuční imunita, jakož i imunita před výkonem zabezpečovacích práv, omezuje se možnost započtení spřízněných pohledávek, omezuje se ukončování smluvních vztahů a upravuje se stavení běhu některých lhůt, „jmenuje resort spravedlnosti.

Soudy přitom budou poskytovat ochranu pouze v omezeném časovém období, konkrétně na dva roky.

Upravuje se malý konkurz

Od začátku roku se zavádí, respektive upravuje i „malý konkurz“.

„Konkurz v případě malého konkurzu je likvidačním řízením, ve kterém neexistuje nebo je zanedbatelný zájem na pokračování v provozu podniku, a tento jednoznačně převyšuje zájem věřitelů na uspokojení jejich pohledávek.“ Nízkonákladový, rychlý, malý konkurz je určen pro malé firmy, podnikatele (řekněme restaurace či malé sro), kterým jejich záměr, možná i v důsledku koronakrízy, nevyšel, aby mohli odejít z trhu poměrně rychle a nebyla to pro ně „trauma“ na dalších pět let v rámci procesu řádného konkurzu, „přiblížil resort spravedlnosti.

zeny
- Reklama -pr clanek

Mohlo by Vás zajímat

Redakční přehled