- Komerční sdělení -zpravy

Začínají platit změny v daňové oblasti

Ruší se zvýhodnění 13. a 14. platů.
Několik změny přináší od Nového roku rozsáhlá novela zákona o dani z příjmů. Zavádí další opatření v rámci boje s daňovými úniky, aby fyzické osoby nevyvážely své příjmy do daňových rájů.

Také se rozšiřují benefity pro poplatníky, které jim poskytuje finanční zpráva. Zároveň se ruší zvýhodnění 13. a 14. platů, upravuje se i daňový bonus.

Novelou zákona se zavádějí pravidla pro zdanění příjmů kontrolovaných zahraničních společností (CFC společností) iu fyzických osob. Změna má zabránit tomu, aby se fyzické osoby vyhnuly placení daní a své příjmy vyváželi do daňových rájů.

„Záměrem těchto změn je omezit vychylování příjmů do zahraničí s nízkým nebo žádným daňovým zatížením,“ přiblížilo ministerstvo financí.

Pozitiva i pro podnikatele

Odklonění příjmů do zahraničních společností je relativně snadno dosažitelné, například jednoduchým přesměrováním fakturace za služby reálně provedené na Slovensku nebo přesunem právního vlastnictví aktiv nebo relativně mobilních funkcí, které generují příjem. Takové případy se často týkají schránkových firem.

„Uplatněním CFC pravidel se na Slovensku zdaní příjmy CFC společnosti již v momentě dosažení těchto příjmů, nikoli až při vyplacení dividend, a zabrání se tedy i možnosti odložení momentu zdanění například tím, že dividenda nebude vyplacena. Tomuto přiřazenému příjmu by přisoudil status podílu na zisku (dividendy), od čehož se odvíjí i způsob jeho zdanění, „vysvětlilo ministerstvo.

Novela má přinést i pozitiva pro fyzické osoby-podnikatele a právnické osoby, jimž bude správce daně zasílat oznámení o výši a splatnosti záloh na daň z příjmů. „Stejně pozitivně ovlivní i poplatníků-právnické osoby, které nebudou muset provádět vyrovnání záloh zaplacených do lhůty pro podání daňového přiznání,“ přiblížil resort financí.

Změny se dotknou i podnikatelů, jejichž zdanitelné příjmy nepřesahují 100 tisíc eur. Ti si od začátku letošního roku mohly uplatnit sníženou sazbu daně z příjmů ve výši 15 procent. Od 1. ledna 2021 se 15 procent sazba ponechává pouze pro mikrodaňovníkov jako podpora malého a středního podnikání.

Roční úroková sazba při odložení placení daně a při placení daně ve splátkách by se měla snížit, a to z 10 na 3 procenta, aby měli daňové subjekty větší motivaci využít tento institut, když potřebují překlenout dočasnou nepříznivou finanční situaci.

Ruší se zvýhodnění 13. a 14. platů

Ruší se zvýhodnění 13. a 14. platů. Osvobození se naposledy použije při poskytnutí peněžního příjmu, který zaměstnavatel vyplatil nejpozději 31. prosince 2020.

Zároveň se vypouští zvláštní typ daňového zvýhodnění v podobě kratší doby amortizace budov sloužících převážně na ubytování vlastních zaměstnanců. Rovněž dochází k vypuštění zvýhodnění daňového odepisování technického zhodnocení a oprav provedených na budově, v níž se poskytuje lázeňská péče, jakož i samotné budovy, v níž se taková péče poskytována.

zeny
- Reklama -pr clanek

Mohlo by Vás zajímat

Redakční přehled