- Komerční sdělení -zpravy

Nehoda v práci? Jistotou je pojištění odpovědnosti!

Říká se, že „nehoda není náhoda,“ ale někdy může i přes sebevětší opatrnost dojít ke škodě na zdraví, životě nebo majetku. Není výjimkou, že k takovým událostem dochází v pracovní době. V tom případě je zaměstnanec povinen uhradit vzniklou škodu svému zaměstnavateli, nehledě na to, zda škoda vznikla na autě, pracovním počítači nebo laboratorním přístroji. Jak se takovým malérům vyhnout? Stačí mít vhodné pojištění!

Škody až do výše 4,5násobku mzdy

Podle zákoníku práce má zaměstnanec povinnost uhradit vzniklou škodu až do výše 4,5násobku hrubé měsíční mzdy dotyčného před danou událostí. Při mzdě 30 000 korun může zaměstnavatel chtít po zaměstnanci uhradit škody až do výše 135 tisíc korun, což může být citelný zásah do rodinného rozpočtu. Řešením je mít uzavřené kvalitní pojištění odpovědnosti pro zaměstnance, které vzniklé škody uhradí.

Podle druhu pracovní činnosti

Tento pojistný produkt má široké spektrum ochrany a sjednat lze ve třech variantách, které se liší druhem pracovní činnosti daného zaměstnance. U ERGO pojišťovny se v základní variantě STANDARD nezkoumá ani druh pracovní činnosti. Jedná se o pojistku vhodnou pro administrativní, laboratorní nebo technické pracovníky, kteří nevyjíždějí na služební cesty. Další dvě varianty ŘIDIČ a ŘIDIČ PLUS jsou vhodné pro zaměstnance, kteří používají firemní automobily k výjezdům, případně mají přidělené auto, se kterým mohou jezdit se souhlasem zaměstnavatele i soukromé jízdy.

Se spoluúčastí i celosvětovou platností

Pojištění odpovědnosti zaměstnance lze sjednat s maximální pojistnou částkou ve výši 500 000 korun, přičemž tato pojistka je vždy se spoluúčastí, kterou si lze však upravit podle uvážení. Výhodou je celosvětová platnost, což ocení manažeři i obchodní zástupci vyjíždějící na služební cesty do zahraničí. Pojistka se nevztahuje na úmyslně způsobené škody nebo takové, které vznikly pod vlivem alkoholu nebo následkem požití psychotropních nebo návykových látek. Nesmí také ke škodě dojít při činnosti, kterou v dané chvíli vykonává zaměstnanec neoprávněně.

zeny
- Reklama -pr clanek

Mohlo by Vás zajímat

Redakční přehled